هرچه می‌گذرد حجم معاملات در بازارهای کالایی غیررسمی کاهش می‌یابد و می‌توان گفت که هفته آینده دیگر زمان جذابی برای داد و ستد در بازارهای کالایی نیست و از هم‌اکنون می‌توان صدای سوت پایان معاملات را شنید اگرچه باز هم در روزهای بعدی افرادی اعلام قیمت خواهند کرد ولی حجم معاملات به قدری نیست که بتوان به آن‌ها استناد کرد...