بازارهای کالایی هم با کاهش حجم معاملات روبه‌رو هستند و هم با بی‌رمقی نوسان نرخ و همین وضعیت به معنی میل به کاهش قیمت‌هاست. این داده البته در روزهای پایانی سال جاری منطقی به نظر می‌ رسد و باید آرام آرام منتظر سوت پایان بازارهای کالایی در سال جاری باشیم اگرچه همین الآن هم بازارها در وقت اضافه بازی می‌کنند. آرامش قیمتی در بازار فولاد در کنار میل به افت نرخ در بازار پلیمرها و معاملات نسبتاً جذاب در بورس کالا را می‌توان رخدادهای اصلی در این بازارها به شمار آورد. بورس انرژی هم یک روز متعادل را سپری کرد ولی هنوز می‌توان به عرضه‌های پیش روی این بازار خوش‌بین بود...