بازار امروز را کج دار و مریز ، مثبت گذراندیم. همانطور که انتظار میرفت امروز از عطش خریداران کاسته و بر شدت عرضه ها افزوده شد. شاخص کل در یک ساعت اول معاملات وارد کانال ١۶٨ هزار واحدی شد اما بقیه تایم معاملات را به صورت نوسانی عقب نشینی کرد و مجددا به کانال ١۶٧ بازگشت. از بعد تکنیکال نکته مهم تثبیت در ١۶٧ هزار واحد بود که محقق شد و به نظر میرسد روند رو به رشد شاخص ادامه دار باشد. توجه بازار به درستی همچنان بر کامودیتی هاست. خبرهایی از سرعت گرفتن فرایند اجرایی شدن اینستکس وجود دارد که میتواند شرکت های صادراتی را بیش از پیش در کانون توجه بازار قرار دهد. منطقی است که در روزهای پایانی حجم معاملات کاهش یابد و نوسان قیمت ها کم باشد. هر چند که بازار روز گذشته نشان داد به منطق ما و روند سال های گذشته خود توجهی ندارد.