افزایش شناوری بازار برای شرکت ها و موسسات بزرگ یک مزیت به حساب می آمد چرا که می توانستند معاملات خود را با میانگین قیمتی بهتری انجام دهند و نگران خرید و فروش های پر حجم در بازار سرمایه نبودند. بعدتر در سال ٢٠٠١ شرکت IBM با واحد تحقیقات گسترده خود به وسط بازارهای مالی پا گذاشت...