اگرچه نزدیک به دو هفته به پایان هفته جاری باقی مانده است ولی دو هفته بعد دیگر معاملات شباهتی به روزهای اخیر نخواهد داشت و ناخودآگاه بازار به سمت حفظ جانب احتیاط ، کاهش حجم معاملات ، تسویه وجوه و همچنین بی‌میلی به خرید و نوسان محدود قیمت‌ها حرکت خواهد کرد اگرچه این ادعا به معنی عدم جذابیت بازار در هفته آینده نیست...