کاهش قیمت دلار و از آن بیشتر ذهنیت تغییر فاز بازار ارز به سمت کاهش نرخ بازارهای کالایی را با شوک‌های جدیدی روبه‌رو کرده... بازار برگشته است ؛ چه بپذیریم و چه نپذیریم... هم فولاد و هم پتروشیمی و هم برخی از محصولات کشاورزی با افت قیمت‌ها روبه‌رو شده‌اند اما این تغییر فاز قابل پیش ‌بینی بود... در بازار آتی زعفران مهمترین سیگنال تأثیرگذار قیمت‌های آینده دلار است که مستقیماً بر بازار زعفران اثر می‌گذارد ، نه بازار نقدی...