در نمودار هفتگی طلا ، پس از ثبت سقف ١٩٣٠ دلاری در اواسط سال ١٣٩٠ ، شاهد ریزش قیمت در قالب یک ۵ موجی بودیم. موج ١ از سری امواج اصلاحی قیمت را تا حوالی ١۵۵٠ دلار عقب رانده. سپس موج ٢ با ساختار اصلاحی Flat بخشی از این ریزش را جبران کرده است. در ادامه...