در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته بهتر از سطح انتظار ظاهر شد و یک رشد دیگر در کارنامه شاخص‌های بازار سرمایه ثبت شد تا مرهمی بر زخم‌های عمیق سهامداران باشد. به نظر می رسد رشد نرخ ارز و تحرکات مثبت در بورس کالا بیشترین نقش را در بهبود بازار داشته است اما کماکان از ناحیه نقدینگی دچار ضعف جدی هستیم. بنابراین در مقطع فعلی نمی‌توان اصلاح بازار را خاتمه یافته تلقی کرد مگر اینکه ...