ارزیابی کلی نشان می دهد بازار بورس تهران و فرابورس در دوره یک ساله ٢٠١٨ توانسته اند قله های جدیدی را از لحاظ نرخ گردش معاملات و بازدهی فتح کنند که البته این ارقام با لحاظ تعدیلات نرخ دلار ...