شرکت در حال حاضر سهم قابل توجهی در صنعت خرده فروشی ندارد اما با وجود بیش از ١٢٠٠ شعبه در سراسر کشور ، به دلیل گستردگی جغرافیایی شعب فرانچایز و عادی می تواند بازار مصرف بزرگی را در اختیار داشته باشد لذا ...