در ماه های گذشته تقویت امیدواری ها نسبت به عرضه نفت در بورس انرژی زمینه ای را فراهم کرد که سفته بازان با ارایه تحلیل های نجومی انتظارات بیش از حدی را برای سودآوری نماد «انرژی ٣» در فضای مجازی به وجود آورند . حال این افراد با شانه خالی کردن از مسئولیت اتفاقی که توسط آن ها در بازار رقم خورده در پی آن هستند تا با انتشار برخی شایعات بی اساس؛عدم برآورده نشدن انتظارات در این سهم و در پیش گرفتن روند نزولی را به عملکرد مدیران صندوق های سرمایه گذاری بزرگ و برخی نهادهای مالی بازار نسبت دهند و این گونه وانمود کنند که این اتفاق ماحصل عملکرد مدیران این صندوق هاست!

سید علیرضا ناجی

در ماه های گذشته تقویت امیدواری ها نسبت به عرضه نفت در بورس انرژی زمینه ای را فراهم کرد که سفته بازان با ارایه تحلیل های نجومی انتظارات بیش از حدی را برای سودآوری نماد «انرژی 3» در فضای مجازی به وجود آورند .

حال این افراد با شانه خالی کردن از مسئولیت اتفاقی که توسط آن ها در بازار رقم خورده در پی آن هستند تا با انتشار برخی شایعات بی اساس؛عدم برآورده نشدن انتظارات در این سهم و در پیش گرفتن روند نزولی را به عملکرد مدیران صندوق های سرمایه گذاری بزرگ و برخی نهادهای مالی بازار نسبت دهند و این گونه وانمود کنند که این اتفاق ماحصل عملکرد مدیران این صندوق هاست!

آنچه مسلم است طبق اساسنامه فعالیت صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ؛این صندوق ها مجوز فعالیت دراین قبیل نمادها را ندارند و داد و ستد دراین قبیل نمادها تنها در اختیار اشخاص حقیقی است .

در همین راستا مدیران صندوق های سرمایه گذاری به منظور جلوگیری از هر گونه انحراف و اختلال تصمیم گیری سرمایه گذاران نسبت به شفاف سازی و تنویر افکار عمومی در این زمینه پرداخته و از سرمایه گذاران درخواست کرده اند تا با بررسی اساسنامه فعالیت این صندوق ها از دامی که سفته بازان و دلالان بازاربرای آن ها گسترده اند ؛دوری گزینند.

البته ضرورت دارد تا سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با عکس العمل های مناسب ،زمینه جلوگیری از فعالیت سفته بازان و سودجویی آن ها از شبکه های اجتماعی برای انحراف افکار عمومی را به عنوان نهاد ناظر دراین بازار فراهم کند و درکنار آن نیز سهامداران باید جهت جلوگیری از ضربه خوردن دارایی هایشان از بازنشر شایعات خودداری کنند.

کارشناس و فعال بازار سرمایه