در مورد صادرات شرکتهای این گروه در هفته اخیر شاهد رونمایی از تبادلات مالی ایران و اروپا بودیم که در محله ابتدایی آن قرار بر مبادلات کالاهای انسانی می باشد. این کانال در آینده اگر بتواند صادرات بخش های مهم اقتصادی را نیز زیر پوشش خود قرار دهد ...