از جمله معدود شرکت های صادر کننده ایست که در صنعت قرار گرفته و از رشد نرخ دلار سود مناسبی را شناسایی کرده است. نگاهی به وضعیت این شرکت ...