صندوق گنجینه ارمغان مس با کسب بازده ١۶.٧ درصد درخشان ترین عملکرد را به ثبت رسانده است و صندوق های ذوب آهن، سبحان، سرمایه دنیا، افق، بانک توسعه تعاون، توسعه صادرات و افق ملت نیز با سود بیش از ١١ درصد ...

بورس۲۴ : بورس تهران هفته پایانی دی ماه را متعادل و با رشد 0.5 درصدی شاخص کل پشت سر گذاشت. این درحالیست بیش از نیمی از صندوق های سرمایه گذاری در سهام هفته منتهی به 28 دی را با عملکردی مناسب و کسب بازدهی بیش از شاخص پشت سر گذاشتند که در این بین صندوق های ذوب آهن، سرمایه دنیا، گنجینه ارمغان الماس، افق ملت بالاترین سود را نصیب سهامداران خود کردند.

بر اساس آخرین اطلاعات دریافت شده از سوی 74 صندوق سرمایه گذاری در سهام، در یک ماهه منتهی به 28 دیماه صندوق گنجینه ارمغان مس با کسب بازده 16.7 درصد درخشان ترین عملکرد را به ثبت رسانده است و صندوق های ذوب آهن، سبحان، سرمایه دنیا، افق، بانک توسعه تعاون، توسعه صادرات و افق ملت نیز با سود بیش از 11 درصد در میان برترین ها قرار گرفته اند، این در حالی ست که بازدهی شاخص طی این دوره به 3.7% رسیده است.

در جدول زیر برای بررسی دقیق تر، اطلاعات و روند بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام (به ترتیب درصد بازده هفتگی) آورده شده است. لازم به ذکر است؛ دوره برتر بازدهی، درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است. در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.