در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته استارت خوبی داشت و به مرور شاهد شدت گرفتن هیجان مثبت در اکثر صنایع به ویژه در سهام گروه کالایی بودیم اما با گذر از نیمه های ساعت معاملات و شدت گرفتن فشار عرضه در نمادهای گروه بانکی، شاهد عقب نشینی معامله‌گران بودیم. نکته حائز اهمیت در بازار روز گذشته، عرضه اندام نمادهای گروه کالایی بود. محدود شدن ...