اکونومیست در گزارشی وضعیت اقتصادی ایران را در سال ٢٠١٩ پیش‌بینی کرده و مدعی است که ...