که این روزها با خبر افزایش سرمایه و از میان رفتن زیان برای آنها روبرو هستیم بعد از روند نزولی چند روزه ، با رشد نسبی قیمت سهام در روز سه شنبه روبرو شد...