به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم پس از اصلاح قیمتی عمیق و قرار گیری در کف قیمتی مجددا وارد موج صعودی جدیدی شده که خرید سهم با دید میان مدت را مناسب کرده است