مان ریزشی که مس و دیگر کامودیتی ها چند ماه قبل تجربه کرده بودند و نفت در این افول قیمت ها غایب بود برای نفت جهانی هم در حال تکرار است...

احمد اکبری

در روزهای کم فروغی بازار ارز و پایان رسیدن بحث ها در رابطه با دلار ثانویه و دستورالعمل های بورس کالا و سایر موضوعات داغ بورسی سوال بالا تبدیل به مهم ترین چالش اهالی بازار سرمایه شده است.

یک جمع بندی ساده نشان میدهد که نفت جهانی در آینده ای نزدیک کف قیمتی خود را پیدا می کند.اما مهمترین دلایل این مدعا چیست.

1-افزایش تقاضای 1.2. میلیون بشکه ای نفت در سال بعد میلادی و فقدان ظرفیت خالی در تولید کننده های بزرگ از جمله اوپک و آمریکا

2-عدم نوسانات کاهشی در بازار کامودیتی ها همزمان با ریزش سنگین نفت جهانی که خود نشان دهنده ی دید مثبت بازار ها به آینده قیمت هاست.

3-شرایط اقتصاد جهانی

علی رغم وجود جنگ تجاری آمارها نشان می دهد قدرت های اقتصادی در شرایط مناسب و رو به بهبود به سر می برند.

4-شاخص دلار آمریکا

این شاخص مهم مدت ها وارد یک روند صعودی شده و در موقعیت بسیار پر پتانسیل برگشتی قرار دارد و در صورت اصلاح در این شاخص شاهد کاهش سرعت ریزش و حتی مهار افول قیمت نفت خواهیم بود.

5-جفت ارز cad/jpy

در این جفت ارز که نفتی ترین جفت ارز فارکس است و بیشترین همبستگی را با قیمت نفت جهانی دارد خبر از هیجان و ترس از ریزش دیده نمی شود.

در بین تمام عوامل بین المللی بازارهای داخلی هم هیجانی عمل نمی کنند و همزمان با ریزش قیمت نفت جهانی قیمت ارز هم در حال کاهش است که در نگاه اول غیر منطقی به نظر می رسد اما در عمل نشان از اطمینان نهاد های مالی به حصول حداقل درآمدهای نفتی دارد.

قیمت جهانی مس ، روی و آلومنیوم و دیگر کامودیتی ها در 6 ماه گذشته ریزش زیادی داشته است ، اما چرا نفت به عنوان لیدر بازار کامودیتی ها در ماههای گذشته ریزش نداشته است؟

جواب به این سوال را می شود در یک کلمه خلاصه کرد

ابهام

وجود ابهام در بازار نفت در رابطه با تحریم نفت ایران از سوی آمریکا باعث شده بود که نفت به اندازه سایر کامودیتی ها ریزش نداشته باشد.

به طور کلی بازار ها در شرایط ابهام به مسیر در جریان خود ادامه می دهند و تمایلی به ورود به یک روند جدید از خود نشان نمی دهند.

اما بعد از تاریخ شروع تحریم ها و معاف شدن 8 کشور از تحریم نفتی علیه ایران و در واقع رفع ابهام جوانب موضوع، نفت جهانی همان مسیری که دیگر کامودیتی ها رفته اند را خواهد رفت.

نفت بعد از شروع تحریم ها علیه ایران و روشن شدن ابعاد تحریم که پایین تر از حد انتظار فعالین بازار نفت بود وارد یک روند نزولی پر قدرت شده است

همان ریزشی که مس و دیگر کامودیتی ها چند ماه قبل تجربه کرده بودند و نفت در این افول قیمت ها غایب بود برای نفت جهانی هم در حال تکرار است