بورس ٢۴ : بورس کالا با رشد تقاضای فولاد همراه شد و بازار هم ناخودآگاه در ساعات پایانی فعالیت خود به این واقعیت واکنش نشان داد. نفت در هفته آینده عرضه نمی شود و عرضه آن ٧٠٠ هزار بشکه برای ٢٠ آبان‌ماه خواهد بود. جریان غالب قیمتی در بازار پلیمرها کاهشی است و البته آتی زعفران هم وارد یک فاز نزولی جدید شده است. امروز زمان سررسید تحویل آتی زعفران آبان است اگرچه آتی پوشال زعفران نیز از فردا آغاز به کار خواهد کرد...