بازار این روزها به اخبار سیاسی بیشتر واکنش نشان میدهد تا به شرایط و اخبار صنعت ها. هرچند کم شدن حجم معاملات نشان دهنده تردید معامله گران برای خرید و فروش است. به نظر میرسد تا خوابیدن گرد و خاک های تحریم و شفاف شدن واقعیت موجود، بازار دست نگه داشته است (بهترین تصمیم ممکن). با توجه به بازار امروز پیش بینی میشود که فردا نیز با فشار فروش در بسیاری از نماد ها روبه رو باشیم اما از طرفی این فروش ها هیجانی نبوده و به صف نخواهند رسید و همینطور احتمالا حضور حقوقی های حمایت گر در بازار مثل امروز پررنگ خواهد بود.