رابرت شیلر برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد و نوریل روبینی کارشناس برجسته اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا وضعیت خوب کنونی در اقتصاد جهان و بازارهای مالی ..