هفته گذشته سه سهم به کاربران ویژه معرفی شد ؛ شامل :«بانک سینا» ٩۵ تومانی که با بازدهی ١٨ درصدی طی یک هفته در قیمت های ١١٢ تومان صف خرید دارد ، «سرمایه گذاری امید» ٢٩۵ تومانی که با بازدهی ٢١ درصدی در قیمت های ٣۵٧ تومان صف خرید سنیگنی دارد و «پتروشیمی پارس» ٣٢٠٠ تومانی که در قیمت های ٣۶٢٧ تومانی و کسب بازدهی ١٣ درصدی ، همچنان دارای تقاضای خرید است. بازدهی ١٣ تا ١٨ درصدی در حالی برای سبد سهام پیشنهادی رقم خورده که بازدهی شاخص بورس در هفته گذشته ١٢ درصد بود!