روز چهارشنبه در حالی که انگار خواب بودیم و رویا میدیدیم ، شاخص کل با جهش ۶۵٠٠ واحدی رکورد جدیدی دیگری ثبت کرد و به نیمه کانال ١۵٠ هزار رسید. حالا ارزش معاملات از ٢٠٠٠ میلیارد تومان هم فراتر رفته و جالب اینکه ارزش خالص معاملات به ١۴٠٠ – ١۵٠٠ میلیارد تومان می رسد! انگار نه انگار روزهایی در این بازار داشتیم که ارزش خالص معاملات به زحمت به ٧٠ – ٨٠ میلیارد تومان می رسید...