سلام بر حسین شهید

با آنکه در ماه های اخیر قیمت برخی مواد خام از جمله فلزات پایه تحت فشار قرار گرفته اما قیمت سه ماده خام تاثیر چندان زیادی از تنش های تجاری و رشد شاخص دلار ..