با آنکه در ماه های اخیر قیمت برخی مواد خام از جمله فلزات پایه تحت فشار قرار گرفته اما قیمت سه ماده خام تاثیر چندان زیادی از تنش های تجاری و رشد شاخص دلار ..