بورس ٢۴ : به دنبال مصوبه کارگروه تنظیم بازار در مورخه ٩٧.٠۵.٠٢ و ابلاغ انجمن صنایع فرآورده های لبنی قیمت شیر خام ١,۵٧٠ تومان به ازای هر کیلوگرم اعلام شد. به همین منظور تصمیم گرفتیم که شرکت های صنعت دامپروری که عموما هم جزء تازه واردان بازار را هستیم مورد بررسی قرار دهیم و تاثیر تغییرات قیمت شیر را بر میزان سودآوری آن ها بررسی کنیم. در اولین انتخاب به سراع شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد رفتیم و در تحلیلی با عنوان "وقتی تجارت «شیرفروشی» جذاب می شود و البته سرمایه گذاری در سهام گاوداری ها!" به بررسی سهام زشگزا پرداختیم. در تحلیل دوم با عنوان "به بهانه صف خرید «تلیسه» / سرمایه گذاران برای نمایندگان صنعت دامپروری در بورس چه سودهایی را تخمین می زنند!؟" شرکت تلیسه را بررسی کردیم. در این تحلیل شرکت کشت و دام قیام اصفهان به عنوان بزرگترین شرکت تولید کننده شیر در بورس را بررسی می کنیم.