بهرام سبحانی، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در این نوشتار، دیدگاه خود درباره وضعیت فعلی بازار فولاد ایران را بیان کرده است.