افزایش مجدد قیمت دلار هرچند که غیرمنتظره بود ولی در نهایت موجب شد تا برخی از بازارهای کالایی رشد نرخ داشته باشد که از آن‌جمله می‌توان از بازار پلیمرها یاد کرد که بیش از سایر بازارهای کالایی دلاریزه است. این در حالی بود که بهای فولاد در بازار آزاد باز هم کاهش یافت که نشان می‌دهد رشد قیمت‌های پیشین چندان هم با واقعیت‌های بازار همخوانی نداشته و فولاد باز هم خود را با واقعیت‌های درونی خود چشم در چشم شده است...