بورس تهران در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رود که روز گذشته شاهد گذر شاخص از سقف تاریخی ١۴٠ هزار و ۵٠٠ واحدی بودیم و این شرایطی است که هنوز شهریور به پایان نرسیده و معامله گران با بروز عطش بالای خود نشان دادند که این نقدینگی می تواند بر هر عرضه ای غلبه کند. زمزمه هایی درخصوص آزادسازی نرخ فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا، موافقت با افزایش نرخ فروش در برخی از صنایع و ...