روز گذشته بورس تهران باز هم سهامداران را غافلگیر کرد و تقریبا یکدست مثبت بود. انتشار برخی گمانه زنی ها در خصوص احتمال برخی گشایش های سیاسی از مهمترین دلایل مثبت دیروز بود. البته در این بین نمی توان از تاثیر رشد دلار و عقب بودن بازدهی بازار سهام نسبت به بازارهای موازی هم چشم پوشی کرد...