بورس ٢۴ : به دنبال مصوبه کارگروه تنظیم بازار در مورخه ٩٧.٠۵.٠٢ و ابلاغ انجمن صنایع فرآورده های لبنی قیمت شیر خام ١,۵٧٠ تومان به ازای هر کیلوگرم اعلام شد. به همین منظور تصمیم گرفتیم که شرکت های صنعت دامپروری که عموما هم جزء تازه واردان بازار را هستیم مورد بررسی قرار دهیم و تاثیر تغییرات قیمت شیر را بر میزان سودآوری آن ها بررسی کنیم. در اولین انتخاب به سراع شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد رفتیم و در تحلیلی با عنوان "وقتی تجارت «شیرفروشی» جذاب می شود و البته سرمایه گذاری در سهام گاوداری ها!" به بررسی سهام زشگزا پرداختیم. در این تحلیل شرکت دامداری تلیسه نمونه را بررسی می کنیم. شرکتی که خبر مجوز افزایش سرمایه سه برابری آن در این روزها محرک افزایش قیمت آن شده است.