بورس تهران در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رود که طی دو هفته اخیر، صنایع متوسط و کوچک بیش از صنایع بزرگ و صادرات محور مورد توجه بودند. به نظر می رسد تحولات بورس کالا و مسائل سیاسی نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌گیری فعالان بازار ایفا می‌کند. البته از کنار نوسانات تند و تیز بازار ارز هم به سادگی نمی توان گذشت. نوساناتی که به شدت ذهن فعالان بازار را درگیر کرده و البته انتظار می رود با ...