رشد قیمت دلار و سکه گویی متوقف شده ولی نمی‌توان به صراحت از عدم رشد بیشتر قیمت ها در این دو بازار مهم سخن گفت. این داده به معنای آن است که تا پایان راند افزایشی قیمت ها در بازارهای کالایی فاصله چندانی باقی نمانده ولی همین ادعا هم به شواهد موثقی نیاز دارد که تاکنون به صراحت خودنمایی نکرده است...