بورس تهران در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رود که بازار روز گذشته قوی تر از انتظارات ظاهر شد و صنایع بزرگ باری دیگر توپ و زمین را در اختیار گرفتند. البته رشد افسارگسیخته نرخ ارز کمی ذهن ها را آزار می دهد اما به هر جهت همین که بازار به سطوح حمایتی واکنش نشان داده و نقدینگی خوبی در جریان است، اتفاق مثبتی است. امیدواری بازار به آزادسازی نرخ های فروش در اکثر صنایع از دلایلی است که ...