امروز بورس تهران مطابق انتظارات کار خود را مثبت آغاز کرد و این خریداران بودند که بر بازار حاکم بودند. همچنان توجه اصلی بازار به گروه های دلاری معطوف است. با این حال ارزش ریالی معاملات امروز به نسبت روزهای قبل تا حدودی کاهشی بود و این مهم نشان می دهد بازار بی گدار به آب نمی زند و برای خرید در مثبت ها از خود وسواس به خرج می دهد! طبیعی است در روزهایی که بازار درگیر...