دورنمای بازارها بسیار خطرناک است اگرچه هنوز هم اهالی بازار در هیجان رشد قیمت دلار هستند ولی سوال اصلی این است قرار است دلار تا کجا افزایش نرخ داشته باشد؟ اگر با مردم صحبت کنید از دلار ١۵ هزار تومان و ٢۵ هزار تومان حرف می‌زنند ولی کف بازار خبرهای دیگری در جریان است. از امروز و با ثبت دلار بالای ١۴ هزار تومان گویی به یک سقف روانی جدیدی از رشد قیمت‌ها نزدیک شده‌ایم یعنی دیگر توانمندی افزایش نرخ جای خود را به ترس از کاهش قیمت‌ها خواهد داده آن‌هم در وضعیتی که باید منتظر افزایش حجم عرضه دلار و سکه و سایر کالاهایی باشیم که در فاز هیجانی خریداری شده و دیگر ترس از عدم رشد نرخ است که جای خود را به التهاب قیمتی خواهد داد.