ادعای دلار ١٣ هزار تومانی و گمانه زنی‌ها در بین اهالی بازار از قیمت‌های بالاتر آن به معنی تزریق یک موج هراسناک در بازارهای کالایی است که ساده‌ترین خروجی آن عدم فروش و حتی عدم اعلام نرخ است که این روند به اندازه کافی برای بازارهای کالایی مضر بود و به صعود بیش از حد انتظار قیمت‌ها منجر شد. این وضعیت دورنمای جذابی را رقم نمی‌زند و تا زمانی که بازارهای فولاد و پلیمرها با موتور هیجان نرخ به مسیر حرکت خود ادامه می‌دهند این شرایط ادامه خواهد یافت. تنها شرح بازار را می‌توان تداوم التهاب به شمار آورد که این بار با موتور ارز و سکه نوسان کرده و نکته مهم این روندهای قیمتی این است که توجهی به موجودی انبارها نداشته و تنها مسیر رشد قیمت‌ها را می‌بیند. این موارد به معنی کاهش حجم معاملات و افت تولید و نگرانی از دورنمای قیمت‌ها و البته افزایش موجودی انبارهاست که مشخص نیست چه آینده‌ای را برای بازارهای مختلف به همراه داشته باشد.