سلام بر حسین شهید

به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم به دلیل دارا بودن پرتفویی غنی از سهام پرپتانسیل که همگی مستعد رشد سودآوری هستند گزینه مناسبی برای خرید محسوب می شود