بانک ملت را می توان لیدر بی چون و چرای بازار این روزها دانست. تقریبا ٢٠ روز پیش بود که تحلیل نموداری سهم روی خروجی سایت قرار گرفت و در حالیکه قیمت تابلو سهم کمتر از ارزش اسمی آن بود ، هدف ١۶٠ تومان را برای وبملت متصور شدیم. حالا علیرغم فروش های پرحجم حقوقی ها ، وبملت سطوح مقاومتی را یکی پس از دیگری پشت سر می گذارد و احتمالا ...