بورس تهران در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رود که روز گذشته شاهد فشار عرضه در گروه های بزرگ و تداوم رشد تقاضا در گروه های متوسط و کوچک بودیم. درخصوص عقب نشینی بازار در گروه های بزرگ دلایل مختلفی مطرح می شود. از بحث تهدید جنگ آمریکا با سوریه گرفته تا تحریم ها و ابهام در بورس کالا و استیضاح وزیرا در مجلس و بحث تسویه اعتبارات که البته به نظر مورد آخری وزن بیشتری دارد و مابقی دلایل بیشتر شبیه به بهانه جویی است. به نظر تسویه اعتبار بیشتر شبیه به یک شوی بورسی می باشد و دیگر ...