امروز شنبه ، اولین روز کاری از هفته جدید را بازار با با رشد ٨٠٠ واحدی شاخص آغاز کرد اما خیلی زود تب تند بازار سرد شد و با ایجاد فشار فروش در نمادهای شاخص ساز و خصوصا دلار محور ، شاهد عقب نشینی قیمت ها شاهد ریزش ١٣٠٠ واحدی در نماگر اصلی بازار سرمایه بودیم. البته در اواخر بازار تا حدودی در برخی گروه ها نظیر پتروشیمی ها و فلزات اساسی فشار عرضه ها فروکش کرد، اما پالایشگاه ها با تداوم این موج با تشدید عرضه ها تا لحظات پایانی وقت امروز مواجه گشتند. حقیقت امر اینکه انتظار داشتیم تا پایان هفته جاری بازار به صورت نوسانی و فرسایشی پیش رود و از هفته بعد فشار فروش جهت تسویه اعتبارها بازار را به سمت پایین سوق دهد...