سلام بر حسین شهید

در شرایطی به مصاف نخستین روز کاری از دومین هفته شهریور ماه می رویم که در بازار روز چهارشنبه فشار عرضه ها در گروه های بزرگ برچیده شد و از طرف دیگر شاهد بازگشت نمادهای بانکی به تابلوی معاملات و برقراری تعادل در نماد حاشیه ساز «های‌وب» بودیم. به نظر می رسد ایجاد ابهام از سوی ...