در شرایطی به مصاف نخستین روز کاری از دومین هفته شهریور ماه می رویم که در بازار روز چهارشنبه فشار عرضه ها در گروه های بزرگ برچیده شد و از طرف دیگر شاهد بازگشت نمادهای بانکی به تابلوی معاملات و برقراری تعادل در نماد حاشیه ساز «های‌وب» بودیم. به نظر می رسد ایجاد ابهام از سوی ...