روز کاری گذشته بورس تهران کار خود را با جمع آوری صف فروش های وب آغاز کرد. های وبی که پس از دوری ٨ ماهه از بازار ، چهارشنبه برای اولین بار معاملاتش روان شد و قیمت سهم حتی تا دامنه مثبت رشد کرد. از دیگر سو خوشبختانه دیگر از صفوف فروش پالایشی ها هم خبری نبود و پس از شوک وارد شده به این گروه و افت ١٠ – ١٢ درصدی قیمت ها ، نمادهای این گروه هم به تعادل رسیدند. رویداد مهم دیگر بازار در آخرین روز کاری از هفته بازگشایی نمادهای بانکی همچون وبملت ، وتجارت ، وبصادر و وپست بود که مهم بود...