سلام بر حسین شهید

به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم از دید تکنیکالی الگوی صعودی خوبی تشکیل داده و مستعد رشد قیمتی و بازدهی مناسبی می باشد