بورس تهران امروز صبح کار خود را تحت تاثیر حواشی ایجاد شده برای گروه پالایشی آغاز کرد. اصلاحیه نرخ فروش شرکت های پالایشی نه تنها باعث ایجاد فشار فروش در نمادهای مربوطه شد ، بلکه رفتارهای این چنینی و اقدامات و تصمیمات شبانه دولتمردان باعث سلب اعتماد از بازار و فرار نقدینگی از بورس می شود. البته این همه ماجرا نبود. امروز یک چشم بورسی ها هم به بهارستان و حواشی سوال مجلس از رییس جمهور بود...