بورس تهران امروز تحت تاثیر خبر دیشب درخصوص نرخ پایه فرآورده‌های نفتی در بورس کالا ، با صفوف خرید پرحجم در گروه پالایشی کار خود را آغاز کرد. از همین رو برخی نمادهای پالایشی جهت ارائه شفاف سازی در این خصوص متوقف شدند و جالب اینکه پس از ارائه شفاف سازی ساعتی بعد با دامنه ۵ درصدی دوم به تابلو معاملات بازگشتند. در ادامه در خبرها داشتیم که دامنه رقابت مس در بورس کالا باز شد و در پی آن نماد فملی با رنج های مثبت از محدوده منفی تا پیک قیمتی حرکت کرد. همین مساله باعث شد تا نیمچه تحرک مثبتی را هم در سایر نمادهای گروه فلزی و حتی پتروشیمی ها شاهد باشیم...