پایان هفته گذشته همزمان با کاهش ارزش دلار، شاهد رشد قیمت مواد خام بودیم و برخی تحلیلگران پیش بینی کردند روند افزایش شاخص دلار در آینده نزدیک متوقف خواهد شد. هیجان های مثبت در اثر این پیش بینی ..