بورس تهران در معاملات نخستین روز کاری هفته در حالی کار خود را مثبت و رو به جلو آغاز نمود که با گذر از یک ساعت ابتدایی معاملات و رسیدن برخی خبرهای منفی، با فشار عرضه و تغییر فاز مواجه شد. البته فشار فروش مختص کل بازار نبود و در این بین صنایع کوچکتر که از قضا در رشد اخیر شاخص، سود خاصی نبرده بودند، موفق شدند مسیر متفاوتی را در پیش بگیرند. اما دلیل منفی شدن بازار چه بود ؟ ...