امروز شنبه ٣ شهریور ماه و در اولین روز کاری از آخرین ماه تابستان ، بورس تهران در حالی کار خود را آغاز کرد که در همان نیم ساعت ابتدایی شاهد جهش بیش از ١٠٠٠ واحدی شاخص کل بودیم. به گونه ای که سقف ١٣٨٢٠٠ واحدی برای نماگر بازار سرمایه به ثبت رسید. اما در ادامه با ادامه بیم و امید معامله گران در گروه های پیشرو بازار همچون پتروشیمی و فلزی ، شاخص کل نه تنها رشد خود را پس گرفت ، بلکه در حدود ۵٠٠ – ۶٠٠ واحد هم به عقب نشست و ردای سرخ رنگ بر تن کرد...